Vi tar vårt ansvar

Scroll

Visselblåsning

Zengun är mån om att oegentligheter som kan skada våra anställda eller verksamheten uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi tror att detta är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett hållbart och långsiktigt sätt. För att underlätta för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Zenguns uppförandekod har vi därför inrättat en visselblåsartjänst. Genom denna funktion kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. 

Observera att visselblåsarfunktionen inte är till för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra allmänt missnöje och klagomål. För ytterligare information, klicka här.

Så lämnar du din anmälan:

Klicka här för att göra en anonym anmälan

Uppföljning

Klicka här för att följa upp ett pågående ärende. 

"Vi är övertygade om att hållbart byggande är en förutsättning för ett framtida hållbart samhälle."

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE