Vi bygger kommersiella fastigheter och bostäder

Scroll

Värderingar

Våra värderingar är grunden i den företagskultur som Zengun har och vill utveckla. Värderingarna är också grunden för hur omvärlden och Zenguns kunder uppfattar bolaget. I syfte att mogna och utvecklas som företag så arbetar Zengun aktivt med att identifiera de värderingar som finns i företaget.

 • Projektet i centrum  

Zengun är ett ramverk för att driva projekt för kundens räkning. Lyckade projekt ger utrymme att utveckla ramverket och i sin tur förädla projektverksamheten.

 • Människorna i centrum 

Personlig och professionell utveckling stärker individen och teamet. Vi stöper inte alla i samma form utan strävar mot att optimera varje team. 

 • Ständig förbättring 

Ingen process är perfekt – det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling. För att uppnå ständig förbättring har vi funnit att med ca 80% beprövade lösningar och 20% innovation uppnås ett utrymme för nyfikenhet utan att förlora fotfästet. 

 • Personligt åtagande 

Vi tar ansvar, är hungriga och engagerade. I vår historia finns mängder av lyckade projekt. 

 • Respekt 

Zengun är ett nyfiket företag där idéer behandlas med respekt. För att förstå, acceptera, ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende är det viktigt att vi respekterar kunder, medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och omvärld.

KMA

Vi är i vårt företag övertygade om att ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara överordnade. Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet.

kma

Hållbart byggande

Vi är övertygade om att hållbart byggande är en förutsättning för ett framtida hållbart samhälle och det är även ett ansvar vi bär med oss för kommande generationer. Vi är mycket engagerade i utvecklingen av hållbart byggande och vi strävar alltid att vara i framkant av framtidens samhällsbyggande.

hållbart byggnade
"Tillsammans med våra kunder och medarbetare kan vi göra ett bestående avtryck på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

 • Zengun AB
  Torsgatan 21
  113 21 Stockholm
  SVERIGE