Scroll

Traineeprogram

Vi erbjuder ett traineeprogram som kompletterar din teoretiska utbildning med praktik och erfarenheter från verkligheten. Det som utmärker vårt traineeprogram är att vi rekryterar studenter redan från andra året på en civilingenjörsutbildning. Innan din examen har du hunnit prova på många spännande roller och arbetsuppgifter inom Zengun.

Zenguns traineeprogram riktar sig främst mot studerande på KTHs Samhällsbyggnadsprogram. Grundtanken med traineeprogrammet är att vi ska ge studenter en chans att få praktisk erfarenhet av byggbranschen under pågående studier. De praktiska erfarenheterna kompletterar dina studier. I gengäld får Zengun unga och motiverade medarbetare med kunskap om det senaste från forskning och framtidens byggtekniska lösningar. 

En stor fördel med traineeprogrammet är att vi rekryterar studenter redan under andra året på en civilingenjörsutbildning. Det betyder att programmet sträcker sig över fyra somrar. Vilket ger traineerna tid att prova på fler arbetsuppgifter under längre perioder och på så sätt även möjlighet till mer förståelse och roligare arbetsuppgifter. 

Vårt traineeprogram är under en spännande utvecklingsfas. Våren 2015 valdes fyra studenter ut till en pilotgrupp för det nystartade traineeprogrammet. Inför sommaren gjordes, tillsammans med trainee-studenterna, en plan om hur vårt traineeprogram skulle se ut, vilka moment som skulle vara med, samt vilka förväntningar och förhoppningar som fanns. Efter en sommar med full fart ute i produktion gjordes en utvärdering för kommande generation traineer. Denna process är och kommer alltid att vara pågående så att traineeprogrammet utvecklas efter traineernas önskemål.


Traineerna berättar

Linas första sommar på Zengun

”Under den första delen av min första sommar på Zengun fick jag se flera olika delar i det projekt jag arbetade på - allt från produktion till projektering och planering. För att sedan arbeta mer självständigt som produktionsledare. 

Det bästa med traineeprogrammet är att jag får chansen att arbeta med det som intresserar mig. Jag väljer själv vad jag vill arbeta med, och kan på så sätt själv bestämma vad jag vill ha ut av programmet. Att jag även direkt välkomnades in i gemenskapen på företaget har gjort att jag trivs otroligt bra på Zengun.”

Lina Mogren, KTH Samhällsbyggnad År 3 - Byggprojektledning

Ruben ser tillbaka på sina tre år som trainee

”Tack vare traineeprogrammet har min utbildning på KTH fått större relevans. Att kunna applicera teoretiska kunskaper i praktiken har ökat min motivation både som student och trainee.

En ytterligare sak som har varit rolig med traineeprogrammet är att jag har fått vara med och skapa något, jag har nämligen haft en stor del i planeringen och utförandet av programmet. Det är en lyhörd ledning på företaget vilket gör det lätt att utveckla programmet till det som vi traineer efterfrågar. Eftersom jag har varit med i en hög grad av planeringen är det min åsikt att traineeprogrammet inte kan vara bättre.” 

Ruben Strömholm, KTH Samhällsbyggnad År 5 - Hus & Anläggning

Elvira kombinerar arbete med studier 

”Den första sommaren på Zengun var jag mest ute i produktion. Under andra sommaren arbetade jag istället mycket med ekonomin i projektet och med slutkos