Scroll

Om Zengun Life

Zengun Life är vår hälso- och friskvårdssatsning mot att nå visionen att bli ”Sveriges aktivaste och mest välmående företag”. Satsningen består av ett antal grundkomponenter, för att möta personalen på den nivå de är idag.

För att säkerställa att den aktiva livsstilen blir bestående är det centralt att det inte blir bara en jobbrelaterad grej. Därför är grundambitionen att våra medarbetare får ta med vänner på våra aktiviteter och föreläsningar. Vi har också ett stort nätverk med andra företag som har samma drivkrafter, som vi samarbetar med, för att få en tillräcklig spridning och tillräckligt med deltagare.

Prova På-aktiviteter

För att skapa möjligheter att hitta ”sin grej” försöker vi hitta så många aktiviteter som möjligt att utmana och inspirera medarbetarna med. Det kan vara allt från löpning till kajakpaddling och till och med matlagning. Det viktigaste i dessa aktiviteter är att de genomsyras av nyfikenhet och kravlöshet. Varje ”Prova På” inleds med en föreläsning (som alla är välkomna på innan de bestämmer sig för att delta) där de som håller i de kommande träningstillfällena presenterar hur upplägget är. Sedan genomförs ett antal träningar tillsammans, för att skapa möjligheter att fortsätta på egenhand. 

Värderingar

Våra värderingar är grunden i den företagskultur som Zengun har och vill utveckla. Värderingarna är också grunden för hur omvärlden och Zenguns kunder uppfattar bolaget. I syfte att mogna och utvecklas som företag så arbetar Zengun aktivt med att identifiera de värderingar som finns i företaget.

Värderingar
"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE