Vi bygger kommersiella fastigheter och bostäder

Scroll

Om

Zengun är ett japanskt begrepp som fritt översatt betyder "Hela Teamet". För oss betyder Zengun en komplett leverantör och samarbetspartner. Vi jobbar dagligen för att leva upp till det namn vi valt.

För att leva upp till det namn vi valt krävs en organisation av individer som jobbar åt samma håll. En av styrkorna i Zengun är att kombinera duktiga individer till team som kompletterar och assisterar varandra i utmanande byggprojekt. Tillsammans jobbar vi med effektiv projekt- och produktionsledning på vägen mot våra högt satta mål.

Sedan starten 2009 har Zengun tagit stora steg mot målsättningen att bli en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Vi erbjuder erfarenhet, arbetssätt och rutiner från det stora bolaget kombinerat med närhet, nyfikenhet och engagemang från det lilla företaget. Vi arbetar målmedvetet för att skapa och bibehålla långsiktiga affärsrelationer. Med en spännande blandning av erfarenhet, ny kunskap och hunger vill vi möta och överträffa våra kunders förväntningar. 


ZENGUN I KORTHET

 • Startade våren 2009

 • Omsättning > 2 mdkr 
 • Entreprenadföretag med verksamhet i Stockholms län
 • Ca 175 medarbetare
 • Erfarenhet, arbetsätt och rutiner från det stora företaget
 • Närhet och engagemang från det lilla företaget 
 • Stort kundfokus
 • Arbetar målmedvetet med att skapa och bibehålla långsiktiga affärsrelationer
 • Effektiv, komplett part i projekt
 • Stora projekt eller mindre entreprenader/byggservice 
 • Verkar för ett hållbart byggande 
 • Kvalitetssäkring via egna yrkesmedarbetare  Värderingar

Våra värderingar är grunden i den företagskultur som Zengun har och vill utveckla. Värderingarna är också grunden för hur omvärlden och Zenguns kunder uppfattar bolaget. I syfte att mogna och utvecklas som företag så arbetar Zengun aktivt med att identifiera de värderingar som finns i företaget.

Värderingar

Affärsidé

Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt - Det är vår affärsidé

Affärsidé
"Tillsammans med våra kunder och medarbetare kan vi göra ett bestående avtryck på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

 • Zengun AB
  Torsgatan 21
  113 21 Stockholm
  SVERIGE