Aktuellt på Zengun

Scroll

Ledningsförändring i Zengun

19 april 2017

Zengun fortsätter sin framgångsrika utveckling och tar nu ytterligare ett steg, av flera, mot en börsnotering. En börsnotering innebär omfattande arbeten med bolaget för att anpassa detta till Börsens krav och villkor. Mot bakgrund av detta har verkställande direktören Martin Dahlgren och Styrelsen gemensamt kommit fram till att Martin lämnar bolaget den 18 april. Rekrytering av ny verkställande direktör har påbörjats. Intills att den nya verkställande direktören tillträder så har styrelsen i Zengun utnämnt styrelseledamoten Henrik Lif till verkställande direktör. Styrelsen tackar Martin för ett mycket gott arbete som väsentligt bidragit till den positiva utveckling bolaget haft under hans tid som verkställande direktör.

Eventuella frågor besvaras av styrelsens ordförande Torbjörn Torell 070-577 4040.

Zengun AB

Styrelsen.

Sture Nilsson ny COO i Zengun

Pressmeddelande Zengun har sedan starten 2009 haft en stark, stabil tillväxt och vill fortsätta växa... Läs mer här

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Zengun års- och hållbarhetsredovisning 2017 Stockholm 1 juni 2018 Zengun publicerar års- och hållbarhetsredovisning ... Läs mer här

Zenguncyklar

Zenguncykeln är äntligen här! Vi har nu lämnat ut cyklar till de första lyckliga medarbetarna, via... Läs mer här
"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE