Aktuellt på Zengun

Scroll

Ledningsförändring i Zengun

19 april 2017

Zengun fortsätter sin framgångsrika utveckling och tar nu ytterligare ett steg, av flera, mot en börsnotering. En börsnotering innebär omfattande arbeten med bolaget för att anpassa detta till Börsens krav och villkor. Mot bakgrund av detta har verkställande direktören Martin Dahlgren och Styrelsen gemensamt kommit fram till att Martin lämnar bolaget den 18 april. Rekrytering av ny verkställande direktör har påbörjats. Intills att den nya verkställande direktören tillträder så har styrelsen i Zengun utnämnt styrelseledamoten Henrik Lif till verkställande direktör. Styrelsen tackar Martin för ett mycket gott arbete som väsentligt bidragit till den positiva utveckling bolaget haft under hans tid som verkställande direktör.

Eventuella frågor besvaras av styrelsens ordförande Torbjörn Torell 070-577 4040.

Zengun AB

Styrelsen.

Zengun AB förvärvar RA BYGG

- Förvärvet av RA BYGG (Roland Anderssons Bygg Aktiebolag) passar väl in i vår strategi att skapa lönsam... Läs mer här

Ekonomi- och finansdirektör (CFO) rekryterad till Zengun

Som ytterligare ett steg på vägen mot en framtida notering av Zengun så har Anna-Carin Bjelkeby rekryterats... Läs mer här

Zengun in som partner i Proteam

Som ett led i vår friskvårdssatsning kliver vi in som partner i Race & Shine ProteamZengun kliver in... Läs mer här
"Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt."

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE