Aktuellt på Zengun

Scroll

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

1 juni 2018

Välkommen till vår första års- och hållbarhetsredovisning avseende 2017. Ni finner den via länken nedan.

Ulf Jonsson, VD och koncernchef på Zengun.

Första bild årsredovisning (002)

Zengun års- och hållbarhetsredovisning 2017

Stockholm 1 juni 2018
Zengun publicerar års- och hållbarhetsredovisning 

Företaget har haft ett starkt år med fortsatt tillväxt. Sedan Zengun bildades 2009 har intäkterna växt till knappt 2 miljarder kronor årligen. - Vi fortsätter vår expansion med fokus på allt större projekt. Oron på bostadsmarknaden har inte påverkat oss nämnvärt. Vår affärsmodell med projektfokus, låga omkostnader, bred kundbas och spridning av projektportföljen ger oss trygghet och handlingsutrymme. Det strategiska vägvalet att fokusera på Stockholm och inte binda kapital genom att uteslutande bygga åt andra gör att vi står starka relativt våra konkurrenter, säger Ulf Jonsson, VD och koncernchef på Zengun. För att möta den allt större efterfrågan på tjänster på eftermarknaden förvärvade Zengun i januari 2018 RA BYGG. Företaget har verksamhet i Stockholm med fokus på mindre entreprenader och byggservice, huvudsakligen inom offentlig sektor. Förvärvet tillförde cirka 50 medarbetare och intäkter om cirka 250 miljoner kronor. - Förvärvet breddar vårt erbjudande och stärker vår position i Stockholm. Samtidigt har det öppnat möjligheter att utvinna skalfördelar i organisationen. Vår strategi är att utveckla segmentet byggservice genom ett nytt affärsområde för mindre entreprenader och byggservice, samt att erbjuda en effektiv och snabbfotad eftermarknadsorganisation. Intäkterna för det förkortade räkenskapsåret 2017 uppgick till 1 154,4 miljoner kronor, vilket var 61,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Minskningen förklaras helt av att Zengun under 2017 byter räkenskapsår, och därför endast redovisar åtta månader för 2017, medan 2016/17 inkluderar 12 månader. Intäkterna för kalenderåret 2017 uppgick till 1 651,6 miljoner kronor, exklusive förvärvet RA BYGG. Rörelseresultatet uppgick till 71,9 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner kronor högre än föregående år, trots det kortare räkenskapsåret, vilket visar på kostnadskontroll och låga koncernövergripande kostnader.

Års- och hållbarhetsredovisningen avges för Zengun Group Holding AB. 

För ytterligare information, kontakta: 

Ulf Jonsson, vd och koncernchef +46 (0) 70 369 01 01
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 580 62 25

Nytt projekt åt Fabege i Frösunda

Projektet inleds med ett omfattande schakt- och grundläggningsarbete med bland annat en geoenergianläggning.... Läs mer här

Zengun mot topp 20

Varje år så listar Sveriges Byggindustrier de 30 största ”byggföretagen”. Vad som definierar ett byggföretag... Läs mer här

Sture Nilsson ny COO i Zengun

Pressmeddelande Zengun har sedan starten 2009 haft en stark, stabil tillväxt och vill fortsätta växa... Läs mer här
"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE