Scroll

Karriär och utveckling

Utvecklingsmöjligheter är, för de allra flesta, en viktig del för att trivas på sin arbetsplats. På Zengun har du som medarbetare möjlighet att växa tillsammans med företaget. Vi erbjuder utbildning och diskuterar öppet om vad som krävs för att ta nästa steg.

Det finns en förutfattad mening om att entreprenadföretag endast ägnar sig åt produktion och att arbetsuppgifterna är enkelspåriga. Produktion är kärnverksamheten för ett entreprenadföretag, men det är många andra yrkesroller som stöttar och skapar möjlighet för produktionen att fortgå. För att enkelt få en överblick över de yrkesroller samt karriärspår vi erbjuder har vi skapat matrisen till höger. Matrisen ger en översikt över vilka yrkesroller som finns samt vad som krävs för att ta nästa steg i karriären. 

Varje karriärssteg finns tydligt definierat avseende vilka krav på erfarenheter, metodkunskaper, ledarskapsförmågor samt certifieringar som behöver kompletteras med för att kunna ta nästa steg.

160928 rollmatris Zengun_Sida_1

"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE