Vi bygger kommersiella fastigheter och bostäder

Scroll

Inköp

På Zengun vet vi att en av spetskompetenserna i ett lyckat byggbolag är att ha kostnadseffektiva kompetenta inköp. Där aspekter, kvaliteter och konkurrensutsättning utförs både på den nationella marknaden, likväl som på den internationella marknaden.

Att samarbeta med oss på Zengun innebär att ta del av vår optimerade inköpsprocess, väl framarbetade rutiner, metodiska upphandlingstekniker, lyckade samarbeten och gynnsamma ramavtal. Det finns en lärdom i alla samarbeten och det är ett verktyg som gör oss till en flexibel samarbetspartner som kan klara av de tuffaste av utmaningar. Vi strävar alltid mot en långsiktighet i alla våra relationer, all kontakt är betydelsefull och hanteras med respekt.

Inom Zengun så har vi en unik företagskultur där en mix av det lilla företagets driv och framåtanda blandas med det stora företagets kontinuitet. En kultur som genomsyrar bolaget och där många fördelar kan ses inom inköpsområdet, till exempel tidigare medverkan i byggprocessen, ett större strategiskt inflytande och delaktighet i inköpsprocessens alla steg, med utrymme för benchmarking, flexibilitet och höga målsättningar. 

Att få medverka under hela inköpsprocessen är ett unikum inom vår verksamhet och det resulterar i en kortare besluttagningskedja och ett närmare samarbete i projektorganisationen. I ett tidigt stadie sätts höga kvalitetsmål inom fokusområden som hållbarhet, innovation och socialt engagemang. Påtänkta entreprenörer och leverantörer måste värna om samma värderingar som oss i Zengun så att vi kan upprätta gemensamma mål för att fortsätta skapa en bättre kommunikation, trivsammare och säkrare arbetsplats.


”Byggbranschen har under de senaste fem åren tagit en ny vändning och börjar moderniseras mot ett snabbare tempo och med tydligare värderingsgrunder där högre krav ställs på miljö, kompetens, transparens och öppenhet. Branschen har blivit mer mottaglig för kreativa idéer och en modernare arbetsmetodik. Det i sin tur medför att inköpsarbetet kan ta större plats och utvecklas i takt med byggprocessen. Upphandling är en otroligt rolig och lärorik plattform i en bransch med oändlig utvecklingspotential. Vi välkomnar även fler kvinnor att söka sig till branschen för att få den mer mångfacetterad och könsneutral.” 

– Marika Forsberg, Inköpschef Zengun

KMA

Vi är i vårt företag övertygade om att ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara överordnade. Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet.

kma

Affärsidé

Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt - Det är vår affärsidé

Affärsidé
"Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt."

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE