Vi tar vårt ansvar

Scroll

Hållbarhet i Zenguns tolkning

Texter om hållbarhet och ett hållbart samhälle blir lätt visionära. Inget ont i det, eftersom det är den enskilt viktigaste frågan för samhället och därmed de företag och individer som är en del av detta. Men ibland kan det vara bättre att vara konkret än visionär. Ingen kommer själv att stå för hela lösningen, men alla måste göra det de kan som bidrag till helheten.

På Zengun vill vi att detta genomsyrar våra val i projekten vad gäller miljö, i hur vi agerar i personalpolitiska frågor avseende jämlikhet och arbetsrätt och att vi bidrar till våra kunders möjligheter att ha en långsiktig ekonomisk hållbarhet i sina fastigheter.

Vi gör ett antal interna projekt och insatser, allt från att stötta Futebol da Forca i deras fantastiska arbete med att ”…stärka tjejers självförtroende och ge dem konkreta verktyg så att de själva kan förbättra sina framtidsutsikter.” till att bygga ett utedass åt Skärgårdsstiftelsen.

En stor del av hållbarhetsarbetet sker i det dagliga KMA-arbetet, i rekryteringsarbetet och i vår hälsosatsning Zengun Life. Ni kommer kunna följa det här på hemsidan och på våra sociala medier. 

KMA

Vi är i vårt företag övertygade om att ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara överordnade. Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet.

kma

Zengun Life

Zengun Life är vår hälso- och friskvårdssatsning mot att nå visionen att bli ”Sveriges aktivaste och mest välmående företag”.

zengun life
"Vi är övertygade om att hållbart byggande är en förutsättning för ett framtida hållbart samhälle."

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE