Vi tar vårt ansvar

Scroll

KMA

Kvalitet

För oss är att leverera med god kvalitet ett måste - vi förutsätter annars att våra kunder inte återkommer. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

 • långsiktiga kundrelationer 
 • hög kompetens 
 • en öppen och rak kommunikation
 • motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

Det är Zenguns policy att enbart leverera projekt med god och jämn kvalitet, varför vi valt att certifiera oss enligt ISO9001. Projekten ska överensstämma med kundens uttalade och outtalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Zenguns ambition är att framstå som den bästa leverantören med projekt som överträffar kundens förväntningar.

Miljö

Zenguns miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Zenguns miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås, vilket också återspeglas i vår miljöcertifiering enligt ISO 14001. Zengun ska se till att kundens krav på miljöarbete blir tillgodosedda i projekten och vår verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete och ses som en process av ständigt pågående förbättringar. 

Arbetsmiljö

Vi är i vårt företag övertygade om att ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara överordnade. Detta är en av grundstenarna och en absolut framgångsfaktor i hela vår verksamhet. Vi är övertygade om att våra arbetsplatser blir både säkrare och mer hälsosamma genom att involvera alla som jobbar hos och med oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet.

Värderingar

Våra värderingar är grunden i den företagskultur som Zengun har och vill utveckla. Värderingarna är också grunden för hur omvärlden och Zenguns kunder uppfattar bolaget. I syfte att mogna och utvecklas som företag så arbetar Zengun aktivt med att identifiera de värderingar som finns i företaget.

Värderingar

Projektmål

Inget projekt är perfekt - det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling. För att uppnå ständig förbättring ska vi blanda beprövade lösningar med nyfikenhet och innovation utan att förlora fotfästet.

Projektmål
"Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt."

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

 • Zengun AB
  Torsgatan 21
  113 21 Stockholm
  SVERIGE