Vi tar vårt ansvar

Scroll

Hållbarhet i Zenguns tolkning

Texter om hållbarhet och ett hållbart samhälle blir lätt visionära. Inget ont i det, eftersom det är den enskilt viktigaste frågan för samhället och därmed de företag och individer som är en del av detta. Men ibland kan det vara bättre att vara konkret än visionär. Ingen kommer själv att stå för hela lösningen, men alla måste göra det de kan som bidrag till helheten.

På Zengun vill vi att detta genomsyrar våra val i projekten vad gäller miljö, i hur vi agerar i personalpolitiska frågor avseende jämlikhet och arbetsrätt och att vi bidrar till våra kunders möjligheter att ha en långsiktig ekonomisk hållbarhet i sina fastigheter.

Vi gör ett antal interna... läs mer

Hållbart byggande

Vi är övertygade om att hållbart byggande är en förutsättning för ett framtida hållbart samhälle och det är även ett ansvar vi bär med oss för kommande generationer. Vi är mycket engagerade i utvecklingen av hållbart byggande och vi strävar alltid att vara i framkant av framtidens samhällsbyggande.

HÅLLBART BYGGANDE, GRÖNT BYGGANDE, GREEN, LEED, BREEAM, GREEN BUILDING, GREEN STAR, SVANENMÄRKNING, MILJÖSTATUS FÖR BYGGNADER, ECOEFFECT, PASSIVHUS, MILJÖKLASSAD BYGGNAD

Det finns mängder av begrepp att hålla reda på. Fler är på väg in medan några är på väg ut. Vi erbjuder oss att vara... läs mer

KMA

Kvalitet

För oss är att leverera med god kvalitet ett måste - vi förutsätter annars att våra kunder inte återkommer. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

 • långsiktiga kundrelationer 
 • hög kompetens 
 • en öppen och rak kommunikation
 • motiverade... läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

Samtliga chefer/ansvariga... läs mer

Visselblåsning

Zengun är mån om att oegentligheter som kan skada våra anställda eller verksamheten uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi tror att detta är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett hållbart och långsiktigt sätt. För att underlätta för den som vill lämna information... läs mer

"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

 • Zengun AB
  Torsgatan 21
  113 21 Stockholm
  SVERIGE