Vi tar vårt ansvar

Scroll

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

Samtliga chefer/ansvariga inom zengun ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.  zenguns verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

En del i detta arbete är Zengun Life. Inom Zengun Life har varje medarbetare möjlighet att få hjälp att förbättra sin hälsa, t.ex. genom träning, att utvecklas mot ett specifikt mål eller exempelvis att sluta röka. Målet är att Zengun Life skall kunna hjälpa varje medarbetare till ökat välmående. Detta behöver inte vara kopplat till fysisk aktivitet utan även den sociala aspekten är viktig.

Arbetsmiljöarbetet ska vidare följa gällande arbetsmiljölagstiftning, detta är ett minimikrav. En bra arbetsmiljö är även ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt, då ohälsa och skador p.g.a. arbetet minskar. En bra arbetsmiljö skapar vidare större engagemang och trivsel på arbetet. På zengun eftersträvas

 • Att ge varje medarbetare möjligheten till variation i arbetet.
 • Att förhållandena på arbetsplatsen ger varje medarbetare möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
 • Att man som medarbetare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
 • Att varje medarbetare ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid.
"Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt."

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

 • Zengun AB
  Torsgatan 21
  113 21 Stockholm
  SVERIGE