Scroll

Några av våra projekt


urban_escape_rooftop_2880x1161

Urban Escape Stockholm

Urban Escape är ett pågående projekt som sker i nära samverkan med beställare (AMF) samt med parallella entreprenörer (Skanska och NCC). På samtliga huskroppar i kvarteret bygger man ovanpå 2-3 våningar, vilket medför komplicerade grund- och stomförstärkningar. Detta ställer även stora krav på samverkan kringarbetsområden, tidplaner etc. För att uppnå god effektivitet tillämpas ett så kallat logistikcenter av samtliga entreprenörer. Stora delar av arbetet sker på handlingsytor med öppna butiker runt om. Detta gör att en nära samverkan med beställarens samt med butikernas personal är en central framgångsfaktor. Utöver detta finns även ett stort behov av fokus på tredje man. 

Byggherre: AMF FastigheterKTH (Large)

ABE skolan KTH

Nyproduktion av kontorsfastighet på KTH-campus. Stommen består av platsgjuten bottenplatta samt källarväggar, som sedan byggts på med HDF-bjälklag och prefabricerade väggar. Tegelfasaden gör att den nya byggnaden smälter in bland äldre omkringliggande fastigheter. En av projektets utmaningar är den sluss som ansluter byggnaden till en byggnadsminnesklassad fastighet intill. Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad guld.

Beställare: Akademiska Hus Grävlingen

Mood District

Kv. Grävlingen är ett ROT projekt som omfattar ca 45 000 kvm i fastighet där nya kontor och retail byggs. Projektet bedrivs i nära samverkan med beställaren där Zengun deltar i projektering. Projektet innefattar grundförstärkning, smides- och betongarbeten såväl som nya fläktrum och hyresgästanpassningar. Projektet ropas av i mindre delprojekt och inflyttning av hyresgäster sker löpande under entreprenaden. Byggproduktionen är exponerad för hyresgästerna via entréer och ljusgård varvid stor hänsyn och åtanke gällande tredje man vidtas.

Beställare: AMF Fastigheter

"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE