Vi bygger kommersiella fastigheter och bostäder

Scroll

Affärsidé

Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt - Det är vår affärsidé

Vi har Stockholm som vår hemmamarknad, och vår verksamhet är att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar, genom att bygga deras fastigheter.

Vårt fokus är på kommersiella fastigheter, men vi breddar projektportföljen med såväl bostadsprojekt som projekt åt offentlig sektor. 

Vi växer organiskt samt via förvärv som kompletterar eller bygger vidare på vår kultur, en kultur som kännetecknas av översättningen av namnet Zengun: hela teamet.


Projektmål

Inget projekt är perfekt - det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling. För att uppnå ständig förbättring ska vi blanda beprövade lösningar med nyfikenhet och innovation utan att förlora fotfästet.

Projektmål
"ZENGUN VILL VÄXA och fortsätta utvecklas som en betydande och respekterad aktör på Stockholmsmarknaden"

Jobba hos oss

För att kunna utvecklas som företag måste vi kunna attrahera fler medarbetare. Vi anstränger oss hårt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Har du kundfokus och är nyfiken?

jobba med oss

Kontakta oss

  • Zengun AB
    Torsgatan 21
    113 21 Stockholm
    SVERIGE